Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Szanowni Państwo,

witamy na stronie projektu pt. „Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”, realizowanego w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19, „Projektowanie uniwersalne” dotyczącego opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych, obejmujących projektowanie uniwersalne (3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanym wsparciem.