Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dotycząca uczestnictwa studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, w projekcie pt. „Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”

 

Rekrutacja studentów na zajęcia z Projektowania uniwersalnego 

realizowana w ramach projektu pt. „Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo, 

zajęcia z przedmiotu Projektowanie uniwersalne, umożliwią poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami (OzN), osób starszych oraz poznanie praktycznego zastosowania zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, co odpowiada obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.  

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach: 

1. Zdobycie certyfikatu poświadczającego ponadprogramowe zaangażowanie studenta, szczególnie cenione wśród pracodawców; 

2. Zdobycie dodatkowych dwóch punktów ECTS; 

3. Przyjazna atmosfera w trakcie zajęć. 

Nabór obejmuje studentów III roku na studiach I stopnia w roku akademickim 2022/2023, na kierunkach: 

 • ADMINISTRACJA
 • DIETETYKA
 • EKONOMIA
 • PEDAGOGIKA
 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 

- na studiach II stopnia, II roku na kierunku: 

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA  

Studia stacjonarne I stopnia: 

Moduł I - Wykład 15h, 0,5 punktu ECTS, V semestr 

Moduł II - Warsztaty 45h, 1,5 punktu ECTS, VI semestr 

Studia niestacjonarne I stopnia: 

Moduł I: Wykład 9h, 0,5 punktu ECTS, V semestr 

Moduł II: Warsztaty 27h, 1,5 punktu ECTS, VI semestr 

Studia stacjonarne II stopnia:

Moduł I - Wykład 15h, 0,5 punktu ECTS, III semestr

Moduł II - Warsztaty 15h, 0,5 punktu ECTS, III semestr

Moduł III - Warsztaty 30h, 1 punkt ECTS, IV semestr

Zajęcia zostały opracowane w oparciu o modelowe rozwiązania i wypracowane przez Zespół ds. Opracowania Modeli Projektowania Uniwersalnego. Wykłady jak i warsztaty prowadzone będą wyłącznie przez kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne – specjalistów z zakresu projektowania uniwersalnego. W efekcie przyczynią się do podniesienia kompetencji w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego, w szczególności w jego praktycznym aspekcie, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów i pozwolą m.in. na: 

 • uzyskanie wiedzy dotyczącej potrzeb oraz specyfiki funkcjonowanie osób o specjalnych potrzebach;
 • uzyskanie wiedzy dotyczącej produktów dla OzN;
 • rozwijanie umiejętności zastosowania uzyskanej wiedzy w praktyce zawodowej;
 • nawiązanie i ułatwienie kontaktu z OzN, z rynkiem pracy;
 • otrzymanie certyfikatów poświadczających nabytą wiedzę oraz umiejętności, które będą świadectwem zaangażowania studenta, w działania wykraczające ponad program studiów, szczególnie cenione przez pracodawców;
 • dodatkowe 2 pkt. ECTS;
 • zajęcia w miłej, przyjaznej atmosferze z udziałem osób z niepełnosprawnościami. 

Zajęcia realizowane w oparciu o nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, w symulowanym środowisku osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

Zmiany demograficzne, ale również idea tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji, wymagają zwiększonej empatii w zakresie realizacji potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym. Wrażliwość na potrzeby innych członków społeczności lokalnej, poznanie ich oczekiwań, staje się obecnie wyzwaniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym wprowadzenia innowacyjnych produktów i usług, które uwzględniałyby różnorodne potrzeby odbiorcy w zakresie mobilności i percepcji. Kształcenie reprezentujące humanocentryczne podejście do projektowania przestrzeni publicznej, produktów i usług, transportu, świata cyfrowego, jest jednym z działań przybliżających nas do realizacji otwartego, nowoczesnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

 

Zespół ds. Projektowania Uniwersalnego 
dr Izabela Wrona-Meryk
dr hab. prof. UJD Monika Adamska-Staroń
dr inż. Wioletta Sołtysiak
dr prof. UJD Przemysław Siemion

Plakat promocyjny

Plakat promocyjny z kontrastem

 2022-04-01 


 

Rekrutacja studentów na zajęcia z Projektowania uniwersalnego

realizowana w ramach projektu pt. „Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo,

zajęcia z przedmiotu Projektowanie uniwersalne, umożliwią poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami (OzN), osób starszych oraz poznanie praktycznego zastosowania zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, co odpowiada obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

1. Zdobycie certyfikatu poświadczającego ponadprogramowe zaangażowanie studenta, szczególnie cenione wśród pracodawców;

2. Zdobycie dodatkowych dwóch punktów ECTS;

3. Przyjazna atmosfera w trakcie zajęć.

Nabór dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę:

- w roku akademickim 2019/2020 na studiach I stopnia, na kierunkach:

 • ADMINISTRACJA
 • DIETETYKA
 • EKONOMIA
 • INFORMATYKA
 • PEDAGOGIKA
 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

- w roku akademickim 2020/2021 na studiach II stopnia, na kierunku:

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

 - w roku akademickim 2021/2022 na studiach II stopnia, na kierunkach:

 • ADMINISTRACJA
 • PEDAGOGIKA

 

Studia stacjonarne I stopnia:

Moduł I - Wykład 15h, 0,5 punktu ECTS, V semestr

Moduł II - Warsztaty 45h, 1,5 punktu ECTS, VI semestr

Studia niestacjonarne I stopnia:

Moduł I: Wykład 9h, 0,5 punktu ECTS, V semestr

Moduł II: Warsztaty 27h, 1,5 punktu ECTS, VI semestr

 

Studia stacjonarne II stopnia: 

Moduł I: wykład 15h, 0,5 punktu ECTS, I semestr

Moduł II: warsztaty 15h, 0,5 punktu ECTS, I semestr

Moduł III: warsztaty 30h, 1 punkt ECTS, II semestr

Studia niestacjonarne II stopnia: 

Moduł I: wykłady 9h, 0,5 punkt ECTS, I semestr

Moduł II: warsztaty 9h, 0,5 punktu ECTS, I semestr

Moduł III: warsztaty 18h, 1 punkt ECTS, II semestr

 

Zajęcia zostały opracowane w oparciu o modelowe rozwiązania i wypracowane przez Zespół ds. Opracowania Modeli Projektowania Uniwersalnego. Wykłady jak i warsztaty prowadzone będą wyłącznie przez kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne – specjalistów z zakresu projektowania uniwersalnego. W efekcie przyczynią się do podniesienia kompetencji w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego, w szczególności w jego praktycznym aspekcie, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów i pozwolą m.in. na:

 • uzyskanie wiedzy dotyczącej potrzeb oraz specyfiki funkcjonowanie osób o specjalnych potrzebach;
 • uzyskanie wiedzy dotyczącej produktów dla OzN;
 • rozwijanie umiejętności zastosowania uzyskanej wiedzy w praktyce zawodowej;
 • nawiązanie i ułatwienie kontaktu z OzN, z rynkiem pracy;
 • otrzymanie certyfikatów poświadczających nabytą wiedzę oraz umiejętności, które będą świadectwem zaangażowania studenta,w działania wykraczające ponad program studiów, szczególnie cenione przez pracodawców;
 • dodatkowe 2 pkt. ECTS;
 • zajęcia w miłej, przyjaznej atmosferze z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

Zajęcia realizowane w oparciu o nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, w symulowanym środowisku osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zmiany demograficzne, ale również idea tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji, wymagają zwiększonej empatii w zakresie realizacji potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym. Wrażliwość na potrzeby innych członków społeczności lokalnej, poznanie ich oczekiwań, staje się obecnie wyzwaniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym wprowadzenia innowacyjnych produktów i usług, które uwzględniałyby różnorodne potrzeby odbiorcy w zakresie mobilności i percepcji. Kształcenie reprezentujące humanocentryczne podejście do projektowania przestrzeni publicznej, produktów i usług, transportu, świata cyfrowego, jest jednym z działań przybliżających nas do realizacji otwartego, nowoczesnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Zespół ds. Projektowania Uniwersalnego 
dr Izabela Wrona-Meryk
dr hab. prof. UJD Monika Adamska-Staroń
dr inż. Wioletta Sołtysiak
dr prof. UJD Przemysław Siemion

 Plakat promocyjny

Plakat promocyjny z kontrastem

2021-07-01


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 30 września 2020 roku zakończyliśmy rekrutację kadry dydaktycznej do szkoleń. Osoby, które spełniły wymagania zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową.

2020-10-01  


REKRUTACJA 22.06.2020 R. - 30.09.2020 R. 

Informacja na plakacie:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Ekonomii oraz Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych prowadzi rekrutację kadry dydaktycznej w ramach projektu „Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wymagania: umowa na czas nieokreślony lub co najmniej do 30.09.2023 r., minimum stopień naukowy doktora.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego: pu@ujd.edu.pl

Więcej informacji na stronie: www.pu.wns.ujd.edu.pl

 

2020-06-20