Jesteś tutaj: Start / HARMONOGRAM WSPARCIA

HARMONOGRAM WSPARCIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram udzielanego wsparcia będzie zgodny z przyjętą koncepcją projektu, z głównym celem, wyznaczającym określone etapy działania, będzie również zgodny z planem zajęć  dostępnym na stronie internetowej UJD (LINK).

Wsparciem zostaną objęci:

  • studenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) następujących kierunków: Pedagogika, Administracja, Ekonomia, Rachunkowość i Podatki, Informatyka, Dietetyka oraz

  • kadra dydaktyczna UJD.

Rodzaj udzielanego wsparcia

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry w systemie szkolnictwa wyższego poprzez opracowanie i wdrożenie zajęć obowiązkowych do programów studiów, obejmujących Projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług (w oparciu o modelowe rozwiązania i wdrażane w projekcie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, wypracowane przez Zespół ds. Opracowania Modeli Projektowania Uniwersalnego).

Miejsce realizacji wsparcia

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
Strona: http://www.wns.ujd.edu.pl
WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII
42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4
Strona: http://www.wpie.ujd.edu.pl
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
Strona: http://www.wnspt.ujd.edu.pl